Duszniki-Zdrój jsou perlou polských lázní. Dzuszniki Zdrój jsou předveším oblastí vyjímečných přírodních hodnot, díky kterým se rozvinuly dvě záladní funkce města: léčebná a sportovně- rekreační, a naše lázně se tak staly atraktivní po celý rok.

Město zahrnuje celý obytný komplex Duszniki Zdrój se zázemím průmyslovým a služeb, shromážděné v centrální městké části. Lázně tvoří celek zástavbou sanatorií- rekreační zařízení- služeb, které se nachází na jihu od města. Komplexy les, parkového charakteru, je obkopují , tvoří dobrou izolaci od městské části zástavby. Změnný horský charakter krajiny dominuje na celém území obce.

Doprava

Výhodné položení Duszniki Zdrój při mezinárodní silnici E-8 i sousedství s Českou republikou způsobuje, že obec má dobré dopravní spojení s většími městy v Polsku, co tvoří dobré podmínky do spolupráce a realizacji záměrů v oblasti společných projektů , při uzískávání prostředků z Ervopské Unie.

Z Duszniki Zdrój je:
  • 20-30 minut jízdy ( 15km) do hraničního přechodu Kudowa Słone
  • Do Vratislavi 115km
  • Do Prahy 150km
  • Do Vídně 300km
Hledáme investory

Investoři, kteří jsou zainteresováni rozšířením turistické a hotelé základny vyššího standardu, s využitím termálních vod, SPA, center pro výkon přírodně – léčebných procedur, výstavbou salonů biologické obnovy, galerií umění, restaurací.

Obec hledá rovněž investory , kteří budou zainteresováni přístavbami do obiekt nastavených na regionální rozvoj, navazující svým style do klimatu XIX století.

Místní pivovar ( dodnes na jednom z činžovních domů, nacházejících se na náměstí , je vidět znak cechu pivovarníků. Kdysi tady było vyráběno „pivo Orlické”).

Zdravotní likéry – pokračováním do lihovarnických tradicí města ( kdysi fungující lihovar, který se nacházel na městském trhu).

Přírodní kosmetika

Investiční možnosti:

Území starého města i s městskou částí Wapienniki

Dává možnosti rozvoje pro umístění budov spojených s obsluhou turistického ruchu. Jsou to vlastně možnosti realizacje výstavby doplňující nebo obnovující, i realizacje nových menších komplet výstavby.

Oblast Lázní

V oblasti „A” ochrany lázní je nutné dodržet 65% povrchu biologicky činného, proto nová výstavba tady může vzniknout jen v souladu s existujícími zákony. Místem označeným v Projektu pro realizacji funkcí „kubaturových” – objektů sloužících široce pojeté léčebné turistice jsou Łaki Poborowinowe, pro které se předpokládá možnost realizacje bazénů s využitím zásob minerálních vod. Na terénu oblast „A” hlavní investiční činnost je svázána s modernizací , stavbou nebo přístavbou středisk, tvořících moderní noclehovou- rehabilitační základnu a SPA pro turisty navštěvující Klodskou Zemi.

Zieleniec a Podgórze

Pro ty oblasti se předpokládá rozvoj turistických služeb, kde je nutné vzít na potaz zajištění hlavních hodnot těch částí města, čili nabídky sjezdovek. Výstavba „kubaturová” měla by zajistit komplexní obsluhu turistů používajících z infrastruktury lyžařské, rehabilitační i SPA , pro turisty navštěvující Klodskou Zemi.

Kontakt:

Agnieszka Fituch
Vedoucí oddělení Technicko – Investičního

Tel 0048 74 869 76 63
Email: gnr@duszniki.pl

 http://panoramica.com.pl/duszniki/dzialki.php

atktuální investiční terény na pro dej

panorámy pozemků 360˚

nabídka prodeje nemovitostí

termíny a podmínky konkursů

terény s koncepcí využití – výstavby