První psané vzpomínky o osadě nad Bystrzycí Dusznickou pochází z roku 1324. Nejpravděpodobněji v první polovině XIV století jí była přiznána městská práva. Město se vyvíjelo mimo jiné díky své oloze na kupek stezce, spojující Slezko s Čechami.

 Panství Homolské

Na přelomu X a XI století postaveno na vrcholu Gomola dřevěnou tvrz , střežící strategický promyk Polská Wrota. Na místě dávné stavby postaveno v pozdějších staletích zděný hrad, sestavený z budov obytných a hospodářských, jako i vysoké 30 m věže. Było to sídlo majitelů feudálních nemovitostí Homole- Panoviců. Jejich Stavovské panství zahrnovalo dvě města: Duszniki a Lewin, a do toho 21 vesnic. V období náboženských válek hrad ovládli Husité a usadili tam svou zálohu. V roce 1560 opuštěný hrad začal chátrat. Z dávné tvrze zůstala do dnešní doby část hradeb a část věže. Duszniki zůstávaly soukromým majetkem až do likvidace Panství Homolského roku 1595.

 Pramen

Roku 1797 se začalo v provizorně postavené stodole , v 6 vanách uzdravující léčení v ohřáté vodě ze „Studeného Pramenu”. V tomtéž roce objeveno „Vlažný pramen”, znaný dnes pod názvem „Pieniawa Chopina”. Krátce na to byly za městem postaveny ( v roce 1802) pawilony , první koupelová zařízení, „společenský dům” i první hostince. Na začátku XIX století Duszniki se staly jedním z nejvýznamnějších lázní v oblasti. V roce 1817 objeveny były další prameny „Źródło Ulryki”, známé nyní jako „Jan Kazimierz”. V srpnu 1826 na léčení zároveň s matkou a sestrami přijíždí 16 letní Frédéric Chopin, který zde hraje dva koncerty. Výtěžek z nich je překázán na sirotčinec. Koncerty sou považovány za první Zahranie stupy mladého Frédéricka Chopina. V Lázních pokračují další investice. V roce 1862 postaveno nové koupele ( nyní Ústav Přírodní léčby) a v roce 18777 oddáno do užívání skleník zároveň s koncertním sálem ( nyní Lázeňská dvorana) .

V Dusznikach bylo na léčebném pobytu mnoho významných Poláků, kteř9 za sebou zanechali zajívé poznámky a obrazy staodávných Lázní. Vynikajícím hostem byl král Jan Kazimierz, který se zdržel ,jedouc po abdikaci do Francie, 17.08.1669 v hostinci „Pod Czarnym Niedwiedziem“. V roce 1818 byl na léčení Jozef Elsner, na jehož popud dne 3.08.1826 přijel do Zdroju s matkou a sestrami jeho nadaný učeň Frédéric Chopin. Duszniki vyslavil také spisovatel Fryderyk Skarbek, básník a kazatel Karol Bolo Antonowicz, básníci Roman Zmorski, Zygmunt Bogusz Steczyňski, Zygmunt Krasiňski i Karl von Holtei. PO 1945 roce se staly Duszniki jedním z nejoblíbenějších lázní v Polsku. Už v roce 1946 byl tady organizován Mezinárodní Festival Chopina, dávné pensionáty a hotely přestavěno na léčebné ústavy, sanatoria a rekreační domy.