CÍLEM PROJEKTU JE POPULARIZOVAT VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU
ÚČINNÝ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V OBLASTECH :
KULTURNÍ , SOCIÁLNÍ, EKONOMICKÉ , INFRASTRUKTURA
A PŘEKONAT JAZYKOVÉ A KULTURNÍ BARIÉRY .

TO JE TAKÉ FORM HOLD PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
S PARTNERSKÝMI MĚSTY DUSZNIK – SPA, A PLATFORMU PRO PODPORU
BUDOUCÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SPOLEČNĚ SE VYUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z EVROPSKÝCH FONDŮ .

loga670

” Evropské fondy se mění polsko-české pohraničí „

Projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007- 2013
astátního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis
” Crossing Boundaries „